CENÍK REKLAMNÍHO VYSÍLÁNÍ TV DUHA

Běžná videoreklama 30 sec:
výroba: od 3 900,- Kč
__                                          __________________________
výrobu náročnějších reklam nutno dohodnout individuálně
_________________________
vysílání ve smyčce
5 dnů (10x denně)....................................................2 890,- Kč
Podrobný rozpis nabídky videoreklamy uvádíme na zvláštním listu

Grafická moderovaná reklama 20 sec:
výroba: 520,- Kč
__________________________________________________________
vysílání ve smyčce
5 dnů (10x denně) ....................................................1 500,- Kč

Stránka ve videotextu:
výroba ...........................................................................................od 280,- Kč
týden
vysílání ......................................................................................650,- Kč
14 dnů vysílání ..................................................................................1 200,- Kč
dlouhodobé předplatné (min. 3 měsíce) ......................................měsíčně 2 000,- Kč

Studiový pořad "Na slovíčko":
délka pořadu do 3 minut, vysílání týden (10x denně) .................................5 800,- Kč
hlavní pořad dne do 7 minut, vysílání týden (10x denně) ............................9 900,- Kč

Střihový pořad "Byli jsme při tom":
délka pořadu do 3 minut, vysílání týden (10x denně) ..........................………6 800,- Kč

Slevy na výrobu a vysílání:
Při větším počtu odvysílaných spotů poskytujeme různé druhy slev,
bonusy ve formě bezplatného zařazení do videotextu a slevy na výrobě reklam.

Ostatní nabídka:
Nabízíme sponzorování sportovního zpravodajství a soutěžního pořadu "Duhové hrátky".

CENÍK VYSÍLÁNÍ A VÝROBY VIDEOREKLAM TV DUHA

Ceny za pravidelné vysílání (5 dnů v týdnu)

    doba a počet vysílání

cena vysílání

cena výroby

5 dnů (10x denně)

2.890,-

od 3.900,-

10 dnů (10x denně)

5.200,-
(sleva)

3.700,-
(sleva)


měsíc (10x denně)

10.000,-
(sleva)

3.500,-
(sleva)


6 měsíců
(10x denně)

9.800,-
měsíčně
(sleva)

2x 1.700,-
(sleva)


12 měsíců
(10x denně)

8.900,-
měsíčně
(sleva)

2x 1.500,-
(sleva)

Ceny jsou uvedeny bez DPH