CENÍK VÝROBY PREZENTAČNÍCH CD ROM
Cena hotového produktu se rovná součtu cen za jednotlivé položky

GRAFICKÁ STRÁNKA
text – logo – foto – grafy – tabulky – kresby
cena od 460,- Kč

FOTO STRÁNKA
graficky upravená s popisem
cena od 370,- Kč

MLUVENÉ SLOVO
dramaturgicky upravené, hudebně podmalované*
celková stopáž
_________ 10 sec ….. 590,- Kč 20 sec ….. 690,- Kč
____________________30 sec ….. 790,- Kč 60 sec … 1190,- Kč
_______každých dalších 30 sec ….......…………............. 349,- Kč
cizojazyčný komentář, nebo speciální hlas + 100%

VIDEO
obraz + komentář + hudební podklad*
celková stopáž
______10 sec ..... 3 100,- Kč __20 sec ..... 3 500,- Kč
_________________30 sec ..... 3 900,- Kč __60 sec ..... 5 800,- Kč
_____________________každých dalších 30 sec ........................................ 1 450,- Kč___________________
náročnější projekty nutno projednat individuálně

ANIMACE – EFEKTY
cena dle náročnosti

Speciální odkazy na další stránky od 70,- Kč
Za konzultace při sestavování projektu účtujeme 79,- Kč za každých
započatých 15 minut. Pokud celková cena projektu přesáhne částku 10 000,- Kč
poskytujeme našim klientům množstevní slevy od 3 do 10%.
(*hudební podklad bez nároků na autorská práva)

 

CENÍK VÝROBY VIZITEK CD ROM
(matrice)


VARIANTA 7.800,- Kč

Základní grafická strana s odkazy
Videoklip cca 30 sec *
Foto 10x + popis
Textové strany cca 3x (informace o firmě, ceníky atp.) dodané klientem.


VARIANTA 4.800,- Kč

Základní grafická strana s odkazy
Foto 10x + popis
Textové strany cca 3x (informace o firmě, ceníky atp.) dodané klientem.

Náročnější projekty nutno dohodnout individuálně
Speciální efekty a animace - cena dle náročnosti
Speciální odkazy na další stránky od 70,- Kč

Za konzultace při sestavování projektu účtujeme 79,- Kč za každých započatých 15 minut.

(*hudební podklad bez nároků na autorská práva)

 

CENÍK VÝROBY WWW STRÁNEK

1 stránka zdrojového textu .........................250,- Kč
konzultace..................................500,- Kč/nač. hod.
desing ...................................1500,- Kč - 2000,- Kč
upravený obrázek .......................250,- Kč - 500,- Kč
tlačítko....................................................250,- Kč

animace a videa .................................................
tvorba rekl. videoklipů.................30sec/ od 3900,- Kč
kreslená a filmová animnace...........5sec/ od 2900,- Kč
počítačová animace ...............................od 690,- Kč
kreslená a počítačová grafika.......1 strana od 590,- Kč

grafické zpracování firemního maskota......od 3900,- Kč
grafické zpracování firemního loga............od 3900,- Kč

 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH