MATURITNÍ PLESY
NA VIDEOKAZETÁCH, DVD A CD-ROM

TV Duha Karlovy Vary nabízí různé formy profesionálního zpracování dokumentů z maturitních plesů. Před záznam samotného plesu lze zařadit stručný úvod, ve kterém se představí škola a maturitní ročníky ve školních lavicích a na odborných pracovištích.

Záznam plesu pak obsahuje předtančení, stužkování, slavnostní přípitky, sbírání mincí, taneční sóla s učiteli a rodiči, tombolu, taneční zábavu, program, půlnoční překvapení, společné záběry na studenty s příbuznými a známými u stolů a veškeré zajímavosti z průběhu akce.

Velmi oceňovanou specialitou záznamů TV Duha je samostatné závěrečné vystoupení všech maturantů a jejich učitelů před kamerou. Jednotliví maturanti, pokud možno krátce a vtipně, cca 5-10 sec odpovídají na některou z předem domluvených otázek, např. "Jak si představujete svůj život ve 30 letech" atp. Učitelé hodnotí maturitní ročník a přejí absolventům školy. Tato část dokumentu dává možnost po letech vzpomenout na každého jednotlivého spolužáka a učitele včetně jeho hlasu. Náročnějším zákazníkům nabízíme za příplatek verzi videodokumentu s průvodním komentářem.

Moderní formou záznamu je DVD nebo CD-ROM, který je možno přehrávat na běžných počítačích. Navíc je CD-ROM rozdělen na jednotlivé části, takže si divák může kliknutím myši vybrat právě tu část videozáznamu, o kterou má zájem. Na CD-ROM lze zařadit i množství fotografií a textových informací. Díky CD-ROMu můžete svůj maturitní ples ukázat svým kamarádům, nebo budoucím kolegům na pracovišti bez použití videa a televizoru.


Všechny verze videodokumentu je možno shlédnout ve studiu TV Duha.

Cena jedné kazety, DVD nebo CD-ROM závisí na celkovém počtu objednaných kusů.
Cena je od 350,- do 600,- Kč/kazeta (dle počtu objednaných kazet).

Podrobné informace získáte na tel.: 35 344 94 96, nebo 777 678 611 - G. Hospodárová.

 

Informační ceník

natáčení a střihu svatebních obřadů

TV Duha Karlovy Vary nabízí různé formy profesionálního zpracování dokumentů ze svatebních obřadů.

Samotný obřad je snímán dvěma kamerami, což umožní profesionální záznam s dokonalými střihy. Dokument může být na přání zákazníka doplněn sestřihem svatebních příprav a pokračovat sestřihem svatebních oslav.

Velmi oceňovanou specialitou záznamů TV Duha je samostatné závěrečné vystoupení svatebčanů před kamerou. Ti pokud možno krátce a vtipně, cca 5-10 sec odpovídají na některou z předem domluvených otázek, nebo popřejí novomanželům k jejich společné cestě životem. Tato část dokumentu dává možnost po letech vzpomenout na každého jednotlivého svatebčana včetně jeho
hlasu. Videodokument lze doplnit o vtipnou reportáž z průběhu celého svatebního dne.

Obřad – natáčení dvěma kamerami (obřadní síň) = 2.990,- Kč (konečná cena)

Obřad – natáčení dvěma kamerami (kostel, hrad, zámek, exteriér atp.) = 3.990,- Kč (konečná cena)

Obřad s překladatelem = příplatek 1.000,- Kč

 

Klip z průběhu svatebního dne = 1.990,- Kč

 

Práce kameramana (mimo obřad) = 600,- Kč/hodina

Střih dokumentu (mimo obřad) = 149,- Kč/výsledná minuta střihu

(před obřadem, svatební hostina…)

 

Kopie VHS, kopie DVD, barevný obal, potisk DVD = 139,- Kč/ks

Rozdělení DVD na kapitoly = příplatek 560,- Kč

Fotografie z videozáznamu na CD-ROM (50 fotografií) = 890,- Kč; (100 fotografií) = 1.190,- Kč

 

Svatba mimo Karlovy Vary + náklady na dopravu (7,- Kč/km)

 

 

Ukázky ze svatebních dokumentů lze shlédnout ve studiu TV Duha.

 

Podrobné informace na telefonu 777 678 611.